Not: Bu web sitesini (Kısaca "SİTE" olarak anılacaktır) kullanmak için lütfen aşağıda yazılı koşulları okuyunuz. BÜLTEN, SİTE tarafından her türlü amaç ile gönderilen görüntülü, yazılı, sesli veya grafiksel elektornik postalardır ve bundan sonra kısaca BÜLTEN olarak anılacaktır. Bu SİTE'de sunulan hizmetlerden yararlananlar veya herhangi bir şekilde SİTE'ye erişim sağlayan her gerçek ve tüzel kişi aşağıdaki kullanım koşullarını kabul etmiş sayılmaktadır.

Web Sitesi Kullanım Koşulları ve Üyelik Sözleşmesi - ŞARTLAR ve KOŞULLAR

 

Kullanım Koşulları

Bu SİTE‘de sunulan hizmetler Mavi Tutku Deniz Akvaryum Sistemleri ve Su Ürünleri San. Tic. Ltd. Şti (bundan böyle "Reaktörler" olarak anılacaktır) 
tarafından sağlanmaktadır ve SİTE‘nin yasal sahibi REAKTÖRLER olup, SİTE üzerinde her türlü kullanım ve tasarruf yetkisi REAKTÖRLER‘ya 
aittir.  İşbu kullanım koşullarını REAKTÖRLER gerektiği zaman değiştirebilir; ancak bu değişiklikler düzenli 
olarak SİTE‘de yayınlanacak ve aynı tarihten itibaren geçerli olacaktır. 
SİTE hizmetlerinden yararlanan ve SİTE‘ye erişim sağlayan her gerçek ve tüzel kişi, REAKTÖRLER 
tarafından işbu kullanım koşulları hükümlerinde yapılan her değişikliği, önceden kabul etmiş 
sayılmaktadır. REAKTÖRLER, bu SİTE‘ de yer alan veya alacak olan bilgileri, formları ve içeriği dilediği zaman 
değiştirme hakkını saklı tutmaktadır.


 

Sözleşme Tanımları

SİTE: REAKTÖRLER tarafından belirlenen çerçeve içerisinde çeşitli hizmetlerin ve içeriklerin 
sunulduğu çevrimiçi (on-line) ortamdan erişimi mümkün olan web sitesidir. 
ÜYE: REAKTÖRLER‘dan ürün alımı yapmak üzere faydalanmak isteyen, seçmiş olduğu üyelik 
formunu eksiksiz doldurarak, REAKTÖRLER tarafından üyelikleri onaylanarak, kabul edilen her 
gerçek ve tüzel kişidir. Bu sözleşmede kısaca „ÜYE“ olarak anılacaklardır. 18 yaşından gün 
almış bireyler, gerçek kimlik bilgileri ile SİTE‘deki ilgili üyelik formunu eksiksiz doldurarak üye 
olabilirler. ÜYE olmak isteyen şirketler (Şahıs ve ortaklar), Kolektif Şirketler, Adi Komandit 
Şirketler, Sermayesi Paylara Bölünmüş Komandit Şirketler, Limited Şirketler, Anonim Şirketler, 
Kooperatiflerin ve diğer kurumların tüzel bilgileri ile 18 yaşından gün almış yasal yetkilisi 
SİTE‘deki ilgili üyelik formunu eksiksiz doldurarak ÜYE olabilir ve kurumları adına işlem 
yapabilir. "Üye adı“ üyeye özeldir ve aynı "Üye adı“ iki farklı ÜYE‘ye verilmez. 
KULLANICI: REAKTÖRLER web sitesini alışveriş yaparak ya da alışveriş yapmaksızın ziyaret eden 
kişidir.
LİNK: SİTE üzerinden bir başka web sitesine, dosyalara, içeriğe veya başka bir web sitesinden 
SİTE‘ye, dosyalara ve içeriğe erişimi mümkün kılan bağlantıdır. 
İÇERİK: SİTE‘de ve/veya herhangi bir web sitesinde yayınlanan veya erişimi mümkün olan her 
türlü bilgi, dosya, resim, program, rakam, fiyat, vs. görsel, yazınsal ve işitsel imgelerdir.


 

WEB SİTESİ KULLANIM KOŞULLARI VE ÜYELİK SÖZLEŞMESİ:

SİTE vasıtasıyla sunulmakta olan ticari ve kişiye özel nitelikteki hizmetlerden yararlanacak gerçek ve/veya tüzel kişilerle 
REAKTÖRLER arasında elektronik ortamda akdedilen işbu sözleşmedir. 
KİŞİSEL BİLGİ: Üyenin kimliği, adresi, elektronik posta adresi, telefon numarası, IP adresi, 
SİTE‘nin hangi bölümlerini ziyaret ettiği, domain tipi, browser tipi, ziyaret tarihi, saati, vs. bilgilerdir.


 

Hizmetlerin Kapsamı

REAKTÖRLER‘nin, SİTE üzerinden sunacağı hizmetler genel itibariyle Tüketici Hukuku mevzuatında 
tanımlanan elektronik ticaretten ibarettir.
REAKTÖRLER‘nin, SİTE üzerinden vereceği hizmetler sınırlı sayıda olmamak üzere; REAKTÖRLER‘ya ait 
www.mavitutku.com.tr ve www.reaktorler.com adresinlerinde satışa sunulan ürünlerin; ÜYE tarafından bedeli ödendikten sonra, tedarikçinin stok durumunun müsait olması halinde „yani sözleşmenin satıcıya 
yüklediği; malın teslim edilmesi“ borcunun ifa edilebilir olması durumunda; taahhüt edilen 
sürede malın müşteriye kargo firması tarafından REAKTÖRLER adına ayıpsız olarak teslimidir. 
REAKTÖRLER, SİTE üzerinden sunacağı hizmetlerin kapsamını ve niteliğini belirlemekte tamamen 
serbest olup, hizmetlere ilişkin olarak yapacağı değişiklikleri SİTE‘de yayınlamasıyla yürürlüğe 
koymuş addedilir.SİTE bünyesinde sunulacak hizmetlerden yararlanabilmek için kullanıcıların REAKTÖRLER tarafından belirlenecek ve SİTE‘nin ilgili bölümünün içeriğinde belirtilecek özellikleri taşıması gereklidir. 
REAKTÖRLER, bu özellikleri belirlemekte tamamen serbest olup, özelliklere ilişkin olarak yapacağı 
değişiklikleri SİTE‘de yayınlamasıyla yürürlüğe koymuş addedilir.


 

Genel Hükümler

SİTE üzerinden, REAKTÖRLER‘nun kendi kontrolünde olmayan ve başkaca üçüncü kişilerin sahip 
olduğu ve işlettiği başka web SİTElerine ve/veya başka içeriklere link verilebilir. Bu linkler 
KULLANICI‘lara ve ÜYE‘lere yönlenme kolaylığı sağlamak amacıyla konmuş olup herhangi bir 
web sitesini veya o siteyi işleten kişiyi desteklememektedir. Link verilen web sitesinin içerdiği 
bilgilere yönelik herhangi bir türde bir beyan veya garanti niteliği taşımamaktadır. SİTE 
üzerindeki linkler vasıtasıyla erişilen web siteleri ve içerikleri hakkında REAKTÖRLER‘nun herhangi 
bir sorumluluğu yoktur ve bu sitelerin kullanımıyla doğabilecek zararlar, KULLANICI‘ların ve 
ÜYE‘lerin kendi sorumluluğundadır. REAKTÖRLER bu tür link verilen web sitelerine erişimi, kendi 
yazılı muvafakatine bağlayabileceği gibi, REAKTÖRLER‘nun uygun görmeyeceği linklere erişimi her 
zaman kesebilir. 
REAKTÖRLER, SİTE‘de mevcut olan bilgilerin doğruluk ve güncelliğini sürekli olarak kontrol 
etmektedir. Ancak gösterilen çabaya rağmen, SİTE üzerindeki bilgiler fiili değişikliklerin 
gerisinde kalabilir. SİTE muhteviyatında yer alan materyal ve bilgiler SİTE‘ye verildiği 
anda sunulmaktadır, ilgili hizmet veya bilginin güncel durumu ile SİTE‘de yer alan durumu 
arasında farklılık olabilir. SİTE‘de yer alan bilgilerin, güncelliği, doğruluğu, şartları, kalitesi, 
performansı, pazarlanabilirliği, belli bir amaca uygunluğu ve REAKTÖRLER‘nun SİTE‘de mevcut ve 
bunlarla sınırlı olmayan, bunlarla bağlantılı veya bağımsız diğer bilgi, hizmet veya ürünlere 
etkisi ile tamlığı hakkında herhangi bir sarih ya da zımni garanti verilmemekte ve taahhütte 
bulunulmamaktadır. 
KULLANICI ve ÜYE, SİTE‘deki, yüklenmeye (download) ve/veya paylaşıma müsait dosya, 
bilgi ve belgelerin, virüslerden, wormlardan, truva atlarından, dialer programlarından 
spam, spyware veya bunlar gibi diğer her türlü kötü ve zarar verme amaçlı kodlardan veya 
materyallerden arındırılamamış olabileceğini ve bu hususlarda SİTE‘nin garanti vermediğini 
kabul etmektedir. Bu tip kötü ve zarar verme amaçlı programların, kodların veya materyallerin 
önlenmesi, veri giriş - çıkışlarının doğruluğu veya herhangi bir kayıp verinin geri kazanılması 
için gereken tüm yazılım ve donanım ihtiyaçlarını karşılamak, bakım ve güncellemelerini 
yapmak tamamen KULLANICI‘nın ve ÜYE‘nin sorumluluğundadır. Bu tür kötü amaçlı 
programlar, kodlar veya materyallerin sebep olabileceği, veri yanlışlıkları veya kayıplarından 
dolayı KULLANICI ve ÜYE‘nin veya üçüncü kişilerin uğrayabileceği hiçbir zarardan REAKTÖRLER 
sorumlu değildir. Bu tür kötü amaçlı programlar, kodlar veya materyaller, veri yanlışlıkları veya 
kayıplarından dolayı KULLANICI‘nın ve ÜYE‘nin veya üçüncü kişilerin uğrayabileceği hiçbir 
zarardan REAKTÖRLER sorumlu değildir. 
REAKTÖRLER, işbu SİTE ve SİTE uzantısında mevcut her tür hizmet, ürün, kampanya, vs. bilgiler 
ve SİTE‘yi kullanma koşulları ile SİTE‘de sunulan bilgileri önceden bir ihtara gerek olmaksızın 
değiştirme, SİTE‘yi ve içeriğini yeniden düzenleme, yayını durdurma ve/veya duraklatma 
hakkını saklı tutar. Değişiklikler, SİTE‘de yayınlanmalarıyla yürürlüğe girerler. SİTE‘nin 
kullanımı ya da SİTE‘ye giriş ile bu değişiklikler de kabul edilmiş sayılır. Bu koşullar link verilen 
diğer web sayfaları için de geçerlidir.REAKTÖRLER, sözleşmenin ihlali, haksız fiil, ihmal veya diğer 
sebepler neticesinde; işlemin kesintiye uğraması, hata, ihmal, kesinti, silinme, kayıp, işlemin 
veya iletişimin gecikmesi, bilgisayar virüsü, iletişim hatası, hırsızlık, imha veya izinsiz olarak 
kayıtlara girilmesi, değiştirilmesi veya kullanılması hususunda ve durumunda herhangi bir 
sorumluluk kabul etmez. 
SİTE dâhilinde üçüncü kişiler tarafından sağlanan hizmetlerden ve yayınlanan içeriklerden 
dolayı REAKTÖRLER‘nun, işbirliği içinde bulunduğu kurumların, REAKTÖRLER çalışanlarının ve 
yöneticilerinin, REAKTÖRLER yetkili satıcılarının sorumluluğu bulunmamaktadır. 
Herhangi bir üçüncü kişi tarafından sağlanan ve yayınlanan bilgilerin, içeriklerin, görsel 
ve işitsel imgelerin doğruluğu ve hukuka uygunluğunun taahhüdü bütünüyle bu eylemleri 
gerçekleştiren üçüncü kişilerin sorumluluğundadır. REAKTÖRLER, üçüncü kişiler tarafından 
sağlanan hizmetlerin ve içeriklerin güvenliğini, doğruluğunu ve hukuka uygunluğunu taahhüt 
etmemektedir. 
SİTE‘yi kullananlar, yalnızca hukuka uygun ve şahsi amaçlarla SİTE üzerinde işlem 
yapabilirler. KULLANICI‘ların ve ÜYE‘lerin, SİTE dâhilinde yaptığı her işlem ve eylemdeki 
hukuki ve cezai sorumlulukları kendilerine aittir. Her KULLANICI ve her ÜYE, REAKTÖRLER ve/veya 
başka bir üçüncü kişinin haklarına tecavüz teşkil edecek nitelikteki herhangi bir faaliyette 
bulunmayacağını taahhüt eder. KULLANICI ve ÜYE‘lerin SİTE üzerindeki faaliyetleri nedeniyle 
üçüncü kişilerin uğradıkları veya uğrayabilecekleri zararlardan dolayı REAKTÖRLER‘nun doğrudan 
ve/veya dolaylı hiçbir sorumluluğu yoktur.
İşbu SİTE‘nin sahibi REAKTÖRLER‘dur. Bu SİTE‘de bulunan bilgiler, yazılar, resimler, markalar, 
slogan ve diğer işaretler ile sair sınaî ve fikri mülkiyet haklarına ilişkin bilgilerin korunmasına 
yönelik programlarla, sayfa düzeni ve SİTE‘nin sunumu REAKTÖRLER‘nun ya da REAKTÖRLER‘nun izin 
ve lisans aldığı kuruluşların mülkiyetindedir. İşbu SİTE‘deki bilgilerin ya da SİTE sayfalarına 
ilişkin her tür veritabanı, web sitesi, software-code‘ların html kodu ve diğer kodlar vs. ile 
SİTE içeriğinde bulunan ürünlerin, tasarımların, resimlerin, metinlerin, görsel, işitsel vesair 
imgelerin, video kliplerin, dosyaların, katalogların ve listelerin kısmen ya da tamamen 
kopyalanması, değiştirilmesi, yayınlanması, online ya da diğer bir medya kullanılmak suretiyle 
gönderimi, dağıtımı, satılması yasaktır. KULLANICI ve ÜYE, yukarıda sayılan ve bunlarla 
sınırlı olmayan SİTE yazılım, donanım ve içeriğini çoğaltmayacağını, kopyalamayacağını, 
dağıtmayacağını, işlemeyeceğini, gerek bu eylemleri ile gerekse de başka yollarla REAKTÖRLER 
ile doğrudan ve/veya dolaylı olarak rekabete girmeyeceğini kabul ve taahhüt etmektedir. 
KULLANICI ve ÜYE, REAKTÖRLER hizmetlerini, REAKTÖRLER bilgilerini ve REAKTÖRLER‘nun telif haklarına tâbi 
çalışmalarını yeniden satmak, işlemek, paylaşmak, dağıtmak, sergilemek veya başkasının 
REAKTÖRLER‘nun hizmetlerine erişmesi veya kullanmasına izin vermek hakkına sahip değildir. 
Bu sayfadaki bilgilerin kısmen kopyalanması, basılması, işlenmesi, dağıtılması, çoğaltılması, 
sergilenmesi ancak ticari olmayan kişisel ihtiyaçlar için ve REAKTÖRLER‘nun yazılı izni ile 
mümkündür.REAKTÖRLER, SİTE üzerinden KULLANICI‘lar ve ÜYE‘ler tarafından kendisine iletilen bilgileri „Gizlilik 
Politikası“ ve „Web Sitesi Kullanım Koşulları“ hükümleri doğrultusunda kullanabilir. Bu bilgileri 
işleyebilir, bir veritabanı üzerinde tasnif edip muhafaza edebilir. REAKTÖRLER aynı zamanda; 
KULLANICI ve ÜYE‘nin kimliği, adresi, elektronik posta adresi, telefon numarası, IP adresi, 
SİTE‘nin hangi bölümlerini ziyaret ettiği, domain tipi, browser tipi, ziyaret tarihi, saati vs 
bilgileri de istatistiki değerlendirme, kampanyaların duyurusunu yapma ve kişiye yönelik 
hizmetler sunma gibi amaçlarla kullanabilir. KULLANICI‘lara ve ÜYE‘lere ait kişisel bilgiler, 
kanunla yetkili kılınan mercilerin talebi ve aşağıda sayılan haller hariç olmak üzere gerçek 
ve tüzel üçüncü kişilere açıklanmayacaktır. Kişisel bilgi ender olarak REAKTÖRLER için veya onun 
adına davranan üçüncü taraflara veya REAKTÖRLER‘nun işi ile ilgili olanlara verilerin özgün olarak 
kullanım amaçlarını daha iyi işlemek ya da KULLANICI‘ların ve ÜYE‘lerin önerdiği amaçlara 
uygun olarak daha iyi hizmet verebilmek üzere verilir. 
İşbu SİTE Kullanım Koşulları dâhilinde REAKTÖRLER tarafından açıkça yetki verilmediği hallerde 
REAKTÖRLER; REAKTÖRLER hizmetleri, REAKTÖRLER bilgileri, REAKTÖRLER telif haklarına tâbi çalışmaları, REAKTÖRLER 
ticari markaları, REAKTÖRLER ticari görünümü veya bu SİTE vasıtasıyla sağladığı başkaca varlık ve 
bilgilere yönelik tüm haklarını saklı tutmaktadır.


 

Sorumluluğun Sınırlandırılması

REAKTÖRLER, SİTE‘ye erişilmesi, SİTE‘nin ya da SİTE‘deki bilgilerin ve diğer verilerin programların 
vs. kullanılması sebebiyle, sözleşmenin ihlali, haksız fiil, ya da başkaca sebeplere binaen, 
doğabilecek doğrudan ya da dolaylı hiçbir zarardan sorumlu değildir. REAKTÖRLER, sözleşmenin 
ihlali, haksız fiil, ihmal veya diğer sebepler neticesinde; işlemin kesintiye uğraması, hata, 
ihmal, kesinti hususunda herhangi bir sorumluluk kabul etmez. Bu SİTE‘ye ya da link verilen 
diğer web sitelerine erişilmesi ya da SİTE‘nin kullanılması ile REAKTÖRLER‘nun, kullanım/ziyaret 
sonucunda, doğabilecek her tür sorumluluktan, mahkeme ve diğer masraflar da dahil olmak 
üzere her tür zarar ve talep hakkından ayrı kılındığı kabul edilmektedir.


 

Devir

REAKTÖRLER, bu sözleşmeyi bildirimsiz olarak istediği zaman kısmen veya bütünüyle devredebilir. 
Ancak KULLANICI ve ÜYE bu sözleşmeyi veya herhangi bir kısmını başka bir tarafa 
devredemez. Bu türden bir devir girişimi geçersizdir.


 

Mücbir Sebepler

Hukuken mücbir sebep sayılan tüm durumlarda, REAKTÖRLER işbu „WEB SİTESİ KULLANIM 
KOŞULLARI“nı geç ifa etmekten veya ifa etmemekten dolayı yükümlü değildir. Bu ve bunun 
gibi durumlar, REAKTÖRLER açısından, gecikme veya ifa etmeme veya temerrüt addedilmeyecek 
veya bu durumlar için REAKTÖRLER‘nun herhangi bir tazminat yükümlülüğü doğmayacaktır.


 

Uygulanacak Hukuk ve Yetki

İşbu „WEB SİTESİ KULLANIM KOŞULLARI VE ÜYELİK SÖZLEŞMESİ“nden kaynaklanacak 
ihtilaflar Türk Hukuku‘na tabidir ve İstanbul Merkez Mahkemeleri ve İcra Daireleri yetkilidir. 
REAKTÖRLER‘nun, KULLANICI ve ÜYE‘nin bulunduğu ülkede dava açma hakkı saklıdır.


 

Yürürlülük ve Kabul

İşbu „WEB SİTESİ KULLANIM KOŞULLARI VE ÜYELİK SÖZLEŞMESİ“, REAKTÖRLER tarafından SİTE 
içeriğinde ilan edildiği tarihte yürürlülük kazanır. KULLANICI‘lar ve ÜYE‘ler, işbu sözleşme 
hükümlerini SİTE‘yi kullanmakla kabul etmiş olmaktadırlar. REAKTÖRLER, dilediği zaman işbu 
sözleşme hükümlerinde değişikliğe gidebilir, değişiklikler, sürüm numarası ve değişiklik tarihi 
belirtilerek SİTE üzerinden yayınlanır ve aynı tarihte yürürlüğe girer.

Elektronik Ticaretin Düzenlenmesi Hakkındaki Kanun (BURAYA TIKLAYARAK OKUYABİLİRSİNİZ) uyarınca, REAKTÖRLER ve SİTE'ye üye olmuş ve olacak tüm üyeler, iş bu sözleşmeyi okumuş, ilgili kanun uyarınca SİTE 'den gönderilecek tüm BÜLTENleri kabul etmiş sayılır. ilgili BÜLTEN aboneliği, gönderilen elektronik postaların en altında bulunan üyelikten ayrıl veya UNSUBSCRIBE düğmelerini kullanarak BÜLTEN aboneliklerini sonlandırabilir, veya REAKTÖRLER SİTE 'sindeki HESAP AYARLARI kısmından aboneliklerini sonlandırabilirler.